Ikääntyville

Kotiin jääminen, liikunnan väheneminen ja ulkoilun lopettaminen on ikäihmiselle suuri riskitekijä. Huimaus sekä tasapainon ja lihasten heikkeneminen lisää kaatumis- ja lonkkamurtumariskiä. Näihin iän tuomiin hankaluuksiin voi saada apua ja helpotusta fysioterapian monimuotoisin keinoin

Muisku eli muistikuntoutus

Veto ja levossa muistikuntoutukseen on erikoistunut fysioterapeutti Sari Laine.

Muistikuntoutuksen tavoitteena on aivojen aktivoiminen ja yleiskunnon ja toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutuksen keinoina ovat tasapainoa ja lihaskuntoa parantavat liikuntaharjoitukset, koordinaatio-, artikulaatio- ja aistiharjoituksia sisältävä aivojumppa sekä pelit ja tanssit.

Muisteluharjoituksissa käytetään vanhoja esineitä ja valokuvia, musiikkia ja runoja. Muisku-ryhmän turvallinen ja lämminhenkinen ilmapiiri tukee harjoituksia. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja ryhmän koko on viisi henkilöä.

Muisku-kuntoutusta voi saada myös yksilöllisesti kotona, hoitokodissa tai laitoksissa. Muiskusta saa lääkärin lähetteellä Kela-korvausta.

Soita ja kysy lisää »