Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus uudistui  1.1.2016.  Sen nykyinen nimi on vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Sen  tavoitteena on tukea entistä paremmin  kuntoutujan arjen osallistumista ja suoriutumista.  Kuntoutuksen toimenpiteet eivät muutu.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Myöntämisedellytykset jatkossa ovat:
 • henkilö on alle 65-vuotias
 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite,  josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö uudistuu ja kuntoutuksessa korostuu
 • aiempaa yksilöllisempi kuntoutujan tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus
 • kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus
 • yhteistyötä kuntoutujalle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa, henkilökohtainen avustajan kanssa.

Lainmuutoksen jälkeen myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden Kelan korvaamia  taksimatkoja voidaan yhdistellä toisten asiakkaiden matkoihin.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.
 • Jos sinulla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.
 • Jos sinulla ei ole kuntoutuspäätöstä, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Julkisessa terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa kuntoutussuunnitelman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemiseksi.
 • Hae lääkinnällistä kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 104.

Jäikö kysyttävää?

Soita meille niin kerromme lisää »